1. září ve škole

V letošním školním roce 2014/15 je prvňáčků šest (1 děvče a 5 chlapců). ZŠ má nyní 31 žáků. Kapacita školní družiny je 25 dětí – přednost mají žáci se zaměstnanými rodiči. Mimo povinného vyučování škola organizuje několik zájmových kroužků. Odkazy: celá fotogalerie,  stránky školy,  malování pro prvňáky.                                                                 -ZM-

Fotogalerie