Mariášníci Na Růžku

Tato dříve velmi rozšířená hra českých hospod je v Kostelní Lhotě na ústupu. Poslední hráči se scházejí ve středu, v pátek a v neděli Na Růžku. Málokdy však v plném počtu čtyř hráčů a následovníci žádní nejsou. Také proto byla jejich hra v neděli 21. 12. 2014 zaznamenána jako dokument kroniky naší obce, kdy se sešli v plném počtu pro čtyřku ve složení – domácí přezdívky hráčů: Kopr, Kubrt, Vojta, Kala.
Odkazy: celá fotogalerievideo.                                                                      Zapsal a foto-video pořídil GöttlerFotogalerie