Call

Hašení požáru na pečecké silnici

Černý hustý kouř a šlehající plameny na dvoře domu čp. 213 v blízkosti domovní skříně elektrické přípojky. Takový byl obraz v uvedené části Kostelní Lhoty ve čtvrtek 29.1. odpoledne. Protože majitel objektu nebyl doma, musel být požár uhašen hasičskou jednotkou z Poděbrad za asistence státní policie.
Odkaz: video.                                                                                                     -ZM-Fotogalerie