Call

Zvyšování a zpevňování hrází na Výrovce

V těchto dnech je možné vidět těžkou techniku, která se pohybuje po hrázích koryta řeky Výrovka. Všimnout si můžete zároveň i přijíždějících kamionů se zeminou.

Tento týden totiž začaly, již více než rok připravované, práce na zvyšování hráze řeky Výrovky. Na nich jsme se domluvili s Povodím Labe, které také celou akci investuje. Zvyšovány a zpevňovány jsou především ta místa, kde voda z řeky v roce 2013 přetékala hráz a dostávala se do obce. V zásadě se jedná o všechny lokality, kde jsme tehdy valy navyšovaly pytly s pískem.

-TD-Fotogalerie