Návštěva celostátní komise Zelené stuhy soutěže Vesnice roku

Poslední srpnový den naší obec navštívila komise složená z odborníků ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Hodnocení bylo zaměřeno čistě na to, jak pečujeme o zeleň a životní prostředí, jak vypadá naše obec, jak udržujeme veřejná prostranství a občané své předzahrádky. Součástí byl také dlouhodobý přístup, koncepční plánování, strategické dokumenty, enviromentální výchova, zapojení dětí a občanů apod. Soutěžili jsme ve finále Zelené stuhy soutěže Vesnice roku 2016. Výsledky se dozvíme až při slavnostním předávání cen začátkem října v Senátu PČR. Tak držte naší obci palce. Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem a úpravou míst před svými domy, a že alespoň v tomto dni neparkovala auta na zeleni před domy. Kéž by to bylo stále. Díky i všem brigádníkům, kteří pomohli obec před soutěží vyšperkovat. Při příležitosti návštěvy komise jsme také vyzdobili prostranství u rybníka Peklo. Rodiny Němečkových a Šťastných poskytly několik balíků slámy, z kterých jsme vytvořili zvířecí postavy a také včelí medvídky. Na pár dní jsme ale o jejich půvab přišli. Ti hlupáci, co se pobavili jejich zničením, asi vůbec...

Fotogalerie