Call

Advent u zvonice a Vánoce v kostele

Ve středu 14. prosince 2016, za večerního měsíčního úplňku, uspořádala husitská čsl. církev zpívání vánočních koled. V Čechách je koledování doloženo již z předhusitského období. Jedna z těch nejstarších „Narodil se Kristus Pán“ vznikla z latinské duchovní písně „Ave hierarchie coelestis“ (Buď pozdraveno, kněžstvo nebeské). Své největší obliby se dočkala za kazatele Jana Husa a proto ji farářka Michaela Gajdáčková uvedla jako „tu naši husitskou“.
Na Štědrý den v sobotu 24.12. odpoledne proběhlo setkání v katolickém kostele Nanebevzetí P. Marie, při kterém k poslechu i ke zpěvu zazněla vánoční varhaní hudba. 
Odkazy: celá fotogalerie,  program Adventu v naší obci, historie koledNymbursko zpívá koledy.                   –ZM–Fotogalerie