Call

Velikonoce 2017

V neděli 16.4. na Boží hod velikonoční byla sloužena mše svatá. Stejný den od 19,30 hodin uspořádala naše farnost v katolickém kostele ve spolupráci s obcí čtení pašijového příběhu z Bible. Svou úlohu zde přijal i starosta obce. Úvodem zazpívána Gloria – Sláva na výsostech Bohu. Na závěr hráno několik varhanních skladeb J.S. Bacha.  
Odkazy: celá fotogalerie, videa Velikonoce - v kostelev Polabí.                                                         –ZM–Fotogalerie