Děti z obou našich škol založily rosarium

Vzhledem k úspěchu získání Zelené stuhy ČR a účasti v soutěži Entente Florale Europe, jsme se rozhodli uchovat trvalou vzpomínku na tuto událost.

Založili jsme tedy malé Rosarium Kostelní Lhoty, kterým bychom rádi připomínali důležité události obce a také významné návštěvy.

První dvě růže si minulý týden zasadily děti z mateřské a základní školy. Ještě týž den pak svou růži zasadily i členky Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu ČR. Senátorky se na našem obecním úřadě setkaly se zastupiteli naší obce a starosty okolních obcí a společně diskutovali o současných problémech obcí.

Fotogalerie z výsadeb zde: Výsadba růží dětmi škol, Výsadba růže členy Senátu ČR

-td-

  Fotogalerie