Call

Novoroční mše 2018

Mše svatá v našem kostele s knězem Mgr. Dmytro Romanovským z Libice, který je farním vikářem v Kutné Hoře. Sloužena byla v pondělí 1. ledna 2018 od 14 hodin s dobrou účastí příchozích. Kněz v promluvě požehnal také obci a našemu spolku Art Production s přáním úspěšného startu opravy kostela v novém roce. Zpívání při mši bylo doprovázeno živou varhanní hudbou.
Odkazy: celá fotogalerie, video ČT – Novoroční ekumenická slavnost.                                                   –ZM–Fotogalerie