Kontrolní den opravy věže kostela

Ve středu 7. března 2018 byla provedena kontrola tesařských prací a domluven další postup oprav. Budou vyměněny číselníky věžních hodin. Oprava, případně výměna hodinového stroje, není zahrnuta v rozpočtu této etapy opravy kostela. Po zajištění jeřábu dojde k sejmutí starého oplechování kopule věže. Termín bude dohodnut na příštím kontrolním dni 14.3., kterého se účastní také památkáři.
Odkazy na fotogalerie: kontrolní denhodinový strojobec z věže.                                                            –ZM–Fotogalerie