Sundání střechy věže kostela a hodinového stroje

V pondělí 26.3.2018 se přihlížejícím občanům naskytl velmi neobvyklý pohled. Jeřáb sesadil celou střechu věže našeho kostela. Ten tak bude na několik týdnů bez své hlavní části. Celá střecha by měla být nahrazena zcela novou. Její vyzdvižení je plánováno na květen. Jak je vidět z obrázků, stav krovů věže byl už naprosto kritický. Bohužel v kopuli věže jsme nenašli žádnou schránku s historickými materiály. Po sejmutí věže následovalo také sundání hodinového stroje. O řádné provedení prací se postarali restaurátoři pánové Jan Marek a Petr Skála, který mimo jiné v současné době opravuje Staroměstský orloj. Dle jeho slov bude hodinový stroj po náročné opravě opět možné vrátit zpátky do věže. Náklady na jeho opravu by měly dle jeho propočtů dosáhnout více než 300 tis. Kč. Na opravu hodin bychom proto rádi dále vybírali finanční dary od vás Lhoťáků. Vrácení stroje do věže plánujeme až na příští rok. V současné době také připravujeme uložení tubusu do věže, které by mělo proběhnout v průběhu května ještě před sundáním lešení. Do malého tubusu bychom rádi vložili několik zajímavých artefaktů dnešní doby, jako peníze, noviny či Lhotský zpravodaj. Také...

Fotogalerie