Volba vedení obce na ustavující schůzi

V pondělí 5.11.2018 po složení slibu členové zastupitelstva obce Kostelní Lhota provedli volbu starosty, místostarosty a členů výborů finančního a kontrolního. Vedení obce bude další čtyři roky pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období: starosta Tomáš Drobný, místostarostka Jana Macháčková, předsedkyně finančního výboru Lenka Kurková (členové Petr Láska a Michal Prokop), předsedkyně kontrolního výboru Šárka Horáková (členové Aleš Kurka a Václav Plaček). Devátým členem zastupitelstva bez další funkce na OÚ je Miroslav Štok (je předsedou Sportovního klubu).
Odkaz: celá fotogalerie.                                                                                                                        –ZM–Fotogalerie