Z historie obce

Předobrazem sapéra Vodičky v Osudech dobrého vojáka Švejka se stal kamarád Jaroslava Haška – Antonín Vodička, který se narodil v roce 1871 a za manželku si vzal o osm let mladší Marii Miškovskou z Kostelní Lhoty. Poznali se v době, kdy sloužila u pana Hájka v dnešní Římské ulici v Praze na Vinohradech. Vodička, jak píše Hašek ve Švejkovi, bydlíval nedaleko v ulici Na Bojišti, kde je také hospoda U Kalicha. Manželé se odstěhovali na Malou stranu, kde se jim narodil v roce 1905 syn Rudolf a kde Vodička provozoval obuvnictví. Po válce si pronajali hostinec v Křivousích u Prahy. Rodina Miškovských bydlela v Kostelní Lhotě Na Vrškách v čp. 66 (místopis domu Miškovských v souboru ke stažení).
                                                                                                                                      Zd.Martínek, kronikář obce
Prameny: Pražské příběhy (2018 Dan Hrubý), Místopis Kostelní Lhoty (1954 Vilém Saitl).Fotogalerie

MUNIPOLIS
Novinky z Kostelky přímo
do vašeho telefonu