Začíná restaurování hodinového věžního stroje našeho kostela - díky sbírce

Díky uspořádané veřejné sbírce začínáme restaurovat hodinový věžní stroj. Při opravě střechy kostela došlo nejprve na ciferníky věžních hodin, které byly restaurovány a osazeny zpět. Momentálně čekají na připojení ke stroji, tak aby občanům mohly zase ukazovat čas. Svým odbíjením pak hodinový stroj obnoví genius loci, který k Vaší obci odjakživa patřil. Od této doby uplynulo již pár měsíců a nyní díky mohutné finanční podpoře Vás, občanů Kostelní Lhoty, došlo konečně  i na samotný věžní stroj. Dovolte mi, prosím, abych Vám stručně nastínil problematiku celého zásahu. Stroj vyrobil kolem roku 1870 významný český stavitel věžních hodin Jan Janata z Pardubic. Jeho strojů se bohužel mnoho nedochovalo. O to významnější je skutečnost, že stroj ve Vašem kostele se zachoval sice ve stavu zbědovaném, ale úplně kompletním. Práce na něm tak bude trvat několik měsíců. Stroj se musí nejprve rozebrat do šroubků a důkladně prozkoumat jeho stav. Vy, kteří  jste stroj viděli vystavený v kostele víte, že se na něm silně podepsali nejen holubi, ale i zub času. Stroj nebyl v provozu zřejmě celá desetiletí a velmi za tu dobu zchátral. Proto se musí nejprve důkladně vyčistit a zbavit koroze. Používáme pouze restaurátorské...

Fotogalerie