Kontrolní den opravy kostela

V úterý 14.5. pokračují práce na opravě oken a dojednán dodavatel zasklení. Zbývá dokončit novou střešní krytinu nad sakristií. Na její půdě byly zjištěny již dříve použité trámy – pravděpodobně z předchozí budovy kostela, který vyhořel v roce 1813. Bude provedena poptávka na zhotovení nových vchodových dveří podle původního barokního provedení.
Odkaz: celá fotogalerie.                                                                                                                      –ZM– Fotogalerie