Slavnostní otevření školy po rekonstrukci

Ve čtvrtek 6. prosince byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná základní škola v naší obci. Ta se dočkala zásadní opravy po více než 50 letech. Zakončily se tak téměř šestiměsíční práce na budově. Po celý den měla veřejnost za doprovodu dětí možnost si celý objekt prohlédnout.

První úpravy začaly v červnu ještě před skončením školního roku. Postupně došlo k výměně topení, části podlah, elektroinstalace, modernizovány byly toalety i jednotlivé místnosti. Jednou z nejviditelnějších aktivit bylo osazení nových oken. Snahou obce bylo vrátit budově historickou podobu z první poloviny minulého století. To znamenalo výrazné stavební úpravy spočívající ve vybourání části venkovních zdí a zazdívání oken zbudovaných v poválečném období. Nových oken je více a dle propočtů zpracované studie lépe vyhovují hygienickým podmínkám na osvit učeben přirozeným denním světlem.

Asi nejdůležitější změnou byla kompletní výměna topení a zejména tepelného zdroje. Původní akumulační kamna nahradilo tepelné čerpadlo vzduch – voda.  Díky novým oknům a topení se už děti nebudou muset, jako každou zimu předtím, učit v teplém oblečení. Teplota v místnostech tehdy dosahovala i několika stupňů celsia pod přípustnou mez a pro výuku byla de facto naprosto nevyhovující. Obec si pak od tohoto kroku slibuje zejména výrazné snížení nákladů na vytápění.

Další významnou technologií je rekuperační jednotka. Tento větrací systém dokáže zpětně získat teplo z vnitřních vytápěných prostor a toto teplo vrátit zpět do místností s již čerstvým venkovním vzduchem. Rekuperace je tak dalším významným prvkem, který šetří provozní náklady na teplo. Přiváděný vzduch je přitom zbaven pylů i dalších alergenů a pachů z okolí. Podstatným způsobem je navíc omezen případný vznik a rozšíření plísní a dřevokazných hub.

Důležitý je ale i komfort a zdraví obyvatel. Pravidelný přívod čerstvého vzduchu zajišťuje maximální soustředěnost dětí na výuku. Čidla na zdech střeží vydýchanost vzduchu v učebnách. Ty automaticky i zónově spínají vzduchotechnickou jednotku v okamžiku, kdy je v dané učebně zvýšená hladina oxidu uhličitého. Děti ani učitelé už netrpí únavou a mají zdravé prostředí a ideální podmínky pro výuku.


Odkazy: videocelá fotogalerie.Fotogalerie