Call

Kontrolní den záchrany kostela Nanebevzetí P.Marie

Dne 24.9.2019 upřesněno s pracovnicemi památkového ústavu provedení ozdobných fasádních pásků kolem oken a dveří (rozpracované šambrány budou předělány). Fasáda mimo věž je před dokončením. Restaurovány a osazeny jsou dvě okna hlavní lodi kostela.
Při opravách byla u kostela nalezena náhrobní deska B. Váchové, která zemřela 13.9.1913 u věku 19 měsíců.
Odkaz: celá fotogalerie.                                                                                                                               –ZM –Fotogalerie