Letiště Kostelní Lhota

Čím se fronta posunovala blíže k území Protektorátu, tím více začali Němci
přemýšlet o budování nových polních letišť mimo známé prostory. Někdy na
sklonku roku 1944 začali příslušníci organizací Todt a RAD ve spolupráci s jičínskými ženisty budovat polní letiště u Kostelní Lhoty. 
Plocha letiště umístěna na rozloze asi 1500 ×600 metrů v polích u silničního mostku směrem k Sadské.
 
Vykopaly se obrovské dolíky či jámy se šikmým sjezdem,
Vyztužilo se to zhruba otesanými kmeny a tam vojáci každé letadlo, které se
vracelo z túry, sešoupli dolů seshora to nebylo vidět.
Vzpomíná na výstavbu letiště Josef Blecha z Kostelní Lhoty. 
 
Na stavbě letiště se měli podílet místní občané, které na práci nakomandoval vždy o víkendu okresní úřad práce. Z vyprávění Josefa Blechy se zdá, že letiště bylo v provozu, ale zřejmě k tomu až do konce války nedošlo. V dostupných situačních hlášeních Luftwaffe o dislokaci německých leteckých skupin a eskader, totiž o letišti Kostelní Lhota není ani zmínka. Přesto ke zkušebním přistáním letadel na této ploše dojít mohlo. Místní sedláci a rolníci vyčíslili po válce celkové škody způsobené na polích sadech
výstavbou letiště na 320 tisíc korun československých.
Todt.....byla paramilitární jednotka určená k výstavbě strategických objektů v nacistickém Německu. Vznik 1938. 
RAD..... zpočátku civilní, později polovojenská pracovní organizace. Měla za úkol snížit nezaměstnanost.
 
Vzpomínky Josefa Blechy jsou uložené v SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Čerpáno z knihy Michala Plavce Poslední rok války na Nymbursku
 
 Doba studené války 
V případě vypuknutí války se západními mocnostmi mělo Československo, a především jeho západní část, sloužit jako klíčový prostor pro vojenské operace.
V 80 letech minulého století se mělo postavit na dálnicích a silnicích 6 letišť.
V projektu byla také zahrnuta i dálnice D11 Praha, lokalita Kostelní Lhota.
Na konci rovného úseku jsou proti sobě benzínové pumpy (Vrbová Lhota) s mimořádně rozsáhlými plochami, možná původně pro letadla.
Tento úsek se stavěl v období 1985-1990.Lhota zmizelá

MUNIPOLIS
Novinky z Kostelky přímo
do vašeho telefonu