Odvodnění kostela

vloženo: 02. 12. 2020 | projekt pro období 2020 | článek zabere 3 minuty čtení.

Během probíhající rekonstrukce kostela, mezi lety 2018 – 2020, se nám naskytla možnost zkusit získat mimo hlavní část oprav i další finanční prostředky, a to na odvodnění kostela. Původní záměr počítal pouze s odvedením vody od zdí budovy kostela. Ovšem voda by nadále zůstávala v areálu kostela. Proto jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným a využili možnosti dotačního programu Státního fondu životního prostředí v rámci dotačního programu "Velká dešťovka". 

Díky této podpoře bylo možné původní záměr rozšířit o rozsáhlou kanalizační síť a především o pořízení objemné akumulační nádrže s přepadem do rybníka Peklo.  

Ušetřili jsme tak nejen dotační prostředky Středočeského kraje, které bylo možné směřovat na jiné práce. Ale navíc jsme tím získali i velkou betonovou nádrž. Nasbíranou vodu můžeme používat na zálivku zeleně v blízkosti kostela a školy. 

Právě umístění 25-ti kubíkové betonové nádrže bylo nejsložitější částí prací. A to zejména proto, že v celé lokalitě je velké množství překážek - elektřina, voda, kanalizace nebo sítě elektronických komunikací. Systémem pažení při jejím usazování se nám, doufejme, podařilo zachránit i obě vzrostlé lípy. Těm totiž v jednu chvíli hrozilo odstranění nebo přinejmenším značné poškození. Místo mezi nimi se totiž nakonec ukázalo jako jediné možné pro umístění 4 m široké akumulační nádrže. 

Celkové výdaje projektu: 1.009.386 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 908.095 Kč
Dotace EU (85%): 771.881 Kč
Vlastní spolupodíl: 237.505 Kč
Datum zahájení projektu: 12.7.2019
Datum ukončení projektu: 30.11.2020


Hlavní stránka Projekty v obci