Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
Komu se odvolání posílá
Kdo o odvolání rozhodne
Pozn.
Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.