Call

Příjem žádostí a dalších podání

Osobní podání (ústně či písemně):
na Obecním úřadě Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská v úředních dnech a hodinách:
Pondělí:8:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 14:30
Středa: 8:00 – 17:00
Čtvrtek:8:00 – 14:30
Pátek: 8:00 – 12:00
Písemné podání poštou: na adresu Obecní úřad Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská Písemná žádost doručena Obecnímu úřadu Kostelní Lhota je evidována ve spisové službě.
Telefonické podání:
Pevná linka:325 599 019
 312 310 687
Mobil:604 442 629
Elektronické podání:
Obecní: ou@kostelni-lhota.cz
Starosta: starosta@kostelni-lhota.cz
Místostarosta: holesovska@kostelni-lhota.cz
Účetní: ucetni@kostelni-lhota.cz