Žádosti o informace

1. Osobní podání:
na Obecním úřadě Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská

v úředních dnech a hodinách:
Pondělí:8:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 14:30
Středa: 8:00 – 17:00
Čtvrtek:8:00 – 14:30
Pátek: 8:00 – 12:00
2. Telefonické podání:
Pevná linka:325 599 019
 312 310 687
Mobil:604 442 629
3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
4. Formuláře
formulář písemné žádosti naleznete ZDE a můžete jej doručit elektronicky na: ou@kostelni-lhota.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská nebo faxem na číslo: 325 599 220 Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.